Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności

1.       Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych klientów znajdujących się w posiadaniu sklepu internetowego, prowadzony pod adresem www.10krokow.com.pl

2.       Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest: Małgorzata Jarosik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tylko Naturalne Małgorzata Jarosik, siedziba ul. Reformacja 8B, 32-020 Wieliczka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242394413, REGON 368426981.

3.       Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4.       Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

5.       Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

I.      Zakres i cel zbieranych danych

6.       Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7  poniżej, których  nie będziemy mogli zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 poniżej.  Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient  wyraził zgodę.

7.       Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

·         rejestracji w sklepie;

·         zawierania umów w szczególności składania i realizacji Zamówienia;

·         sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

·         wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych;

·         przygotowania i przedstawiania dopasowanych do potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

·         w celu publikacji Treści - adres e-mail;

8.       W trakcie rejestracji i składania zamówienia sklep pobiera następujące dane:

·         imię, nazwisko (nazwa firmy/instytucji) oraz adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki oraz w wypełnianiu zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych;

·         e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia i ofert handlowych;

·         numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

9.       Wszystkie Dane przekazane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep oraz następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

·         imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są zgodnie ze zleceniem konsumenta firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki,

·         imię i nazwisko, adres, NIP dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży przetwarzane w systemie księgowym,

10.    Dane Osobowe zbierane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

11.    Dane niezbędne przy realizowaniu płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są one dostępne dla Sprzedawcy.

II.    Prawa i obowiązki klienta

12.    Każdy Klient ma prawo:

·         dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania), usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

·         wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

13.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 12  należy wykonać jedną z poniższych czynności : wysłać informację e-mail na adres: biuro@10krokow.com.pl, lub zadzwonić pod numer telefonu +48 519 016 477 lub po zalogowaniu do swojego Konta Klienta z użyciem loginu oraz hasła, bądź wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy:

          Tylko Naturalne Małgorzata Jarosik

         ul. Reformacka 8B; 32-020 Wieliczka

14.    Jeżeli Klient umieszcza na stronie 10krokow.com.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

15.     Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

III.   Profilowanie Danych Osobowych

16.    Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

IV.   Dane newslettera

17.    Dane tj. adres e-mail podawane przy rejestracji do  newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, przetwarzane są wyłącznie przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych. Konsument  w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera. albo wysyłając mailową informację na adres biuro@10krokow.sklep.pl zawierającą żądanie wypisania danego adresu mailowego z bazy newslettera

V.    Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

18.    Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

·         zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie. Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.;

·         niezbędność do wykonania umów (Zamówienia) zawieranych z Usługodawcą , lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

·         niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

·         prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

VI.   Prawa i obowiązki Usługodawcy

19.     Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

20.    Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przekazania zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy:

·         usługi hostingu (Firma: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),

·         usługi kurierskie (przewoźnicy).

21.    W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

22.    Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

23.    Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzający stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

VIII.     Polityka plików “cookies” serwisu 10kroków.pl

24.    Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

25.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

26.    Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

·         możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

·         dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

·         do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

27.    W trosce o jakość usług świadczonych przez Sklep, witryna korzysta z technologii Google oraz Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. Szczegółowa polityka prywatności usługi dostępna jest na stronie Google. Poprzez powyższą usługę, w celach marketingowych gromadzone są dane o użytkownikach witryny wykorzystywane przy wyświetlaniu reklam za pośrednictwem sieci Google Adwords oraz ponadto sklep korzysta z usługi remarketingu w Google.

28.    Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

29.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

30.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

31.    Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

32.    Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych. 

IX.   Zabezpieczenie Danych Osobowych

33.    Usługodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony sklepu i w tym celu:

·         stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

·         stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

34.    Podczas rejestracji dane podawane przez Klienta wysyłane są szyfrowanym połączeniem (SSL).

X.    Postanowienia końcowe

35.    W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

XI.   Zmiana polityki bezpieczeństwa

36.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu.